• line ID : @kindeemeepak
  • kindeemeepak@gmail.com
  • 089-4502431

บริษัทกินดี มีผัก จำกัด

บริการรับส่งผัก,อาหารสด,เครื่องปรุุงทุกชนิด

Company Profile kindeemeepak.com

บริษัท กินดี มีผัก จำกัด / Kindee Meepak Co.,Ltd. เป็นธุรกิจครอบครัว เราได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากรุ่นสู่รุ่น พยายามค้นหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงอยู่เสมอ อีกทั้งยังปรับปรุ่งรูปแบบการจัดส่งที่ได้มาตราฐานในรูปแบบ รถห้องเย็น จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเรานั้น ใหม่สดเสมอ ในราคาที่ย่อมเยาว์ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความซื่อสัตย์ที่มีเราต่อลูกค้า นั้นจึงทำให้เราเป็นที่ยอมรับ จากโรงแรมและร้านอาหาร ทุกระดับชั้นของประทศ

เราความมีความตั้งใจที่สร้างธุรกิจค้าส่งผัก ผลไม้ rolex replica watches อาหารแห้งและของใช้ในครัวฯ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ธุรกิจนี้ให้เป็นระบบอีกทั้งต้องการขยายฐานลูกค้าให้กว้างมากยิ่งขึ้น เราต้องการสร้างธุรกิจให้เกิดการยอมรับต่อกลุ่มผู้บริโภค และสามารถแข่งขันในตลาด ภายในประเทศได้ อีกทั้งได้มุ่งหวังถึงการขยายโอกาสทางธุรกิจ ในการเปิดศูนย์กระจายสินค้าเป็นเป็นร้านค้าสาขา ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ breitling replica watches และปริมณฑล เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพิ่มความสะดวกในการเข้ารับการบริการกับบริษัทฯ และการกระจายสินค้า การวางระบบการจัดส่งและขนส่งสินค้า ให้มีความรวดเร็วและตรงต่อเวลา และเป็นการขยายโอกาสการรับ Order เพิ่มมากขึ้นโดยบริษัทฯ และร้านค้าสาขา จะคอยให้บริการและรับ Order ในเขตพื้นที่การให้บริการ รวมทั้งการจัดส่งสินค้าไปยังเขตพื้นที่ในแต่ละร้านค้าสาขาอย่างเป็นระบบ บริษัทฯของเรา หวังอย่างยิ่ง ที่ท่านจะได้รับความประทับใจในการได้รับบริการ...จากเรา บริษัท กินดีมีผัก จำกัด

ส่งผัก, บริการส่งผัก,บริการส่งผักพร้อมจัดส่ง,บริการรับจัดส่งผักสด ผลไม้ ถึงที่,รับส่งผัก,บริการรับส่งผักและผลไม้, จำหน่ายผักสดทั้งปลีกและส่ง,จำหน่ายผักสด, จำหน่ายอาหาร, ผักสด, ตลาดสดออนไลท์,ผัก,ส่งผักราคาย่อมเยาว์,มั่นใจในคุณภาพ,บริการส่งผัก,จัดผัก,ธุรกิจร้านอาหาร,ผักสด,รวดเร็ว,สุขภาพดี,ออร์แกนิค,สลัด,ปลอดสารพิษ

ผู้ให้การสนับสนุนบริษัทกินดี มีผัก จำกัด