• line ID : @kindeemeepak
  • kindeemeepak@gmail.com
  • 089-4502431

บริการของเรา กินดีมีผัก

  • บริการรับส่งผัก,อาหารสด,เครื่องปรุุงทุกชนิด

Our Service kindeemeepak.com.

บริษัท กินดี มีผัก จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการจัด ส่งผัก ผลไม้สด เนื้องสัตว์ทุกชนิด อาหารแห้ง ของแห้งและเครื่องปรุง แบบครบวงจร ประกอบไปด้วยสินค้า 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มผักและผลไม้สด
2. กลุ่มเนื้อสัตว์และของสด
3. อาหารแห้งเครื่องปรุงและของใช้ในครัว

โดยจะให้บริการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าบริษัทฯ ในพื้นที่บริการ ทั่วกรุงเทพฯ และในเขตปริมณฑล เป็นหลัก การให้บริการจะทำการจัดส่งโดยใช้รถตู้ห้องเย็น ขนส่งสินค้าของทางบริษัทฯ

ซึ่งสามารถรองรับการจัดส่งสินค้าได้ทั่วทุกเขตพื้นที่ และจะมีการลงทุนขยายรถยนต์ขนส่งให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมตลอดเวลา ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการสามารถให้ความไว้วางใจและมั่นใจได้ว่า การให้บริการของบริษัทฯ สามารถที่รองรับกับทุกความต้องการของลูกค้าที่ขอรับบริการและจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันใจ ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้งสินค้าได้มาตรฐานคุณภาพและราคายุติธรรม


ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

1. บริษัทฯ มีสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพที่เชื่อถือได้ ผ่านการตรวจสอบและคัดกรองอย่างดี ก่อนส่งถึงมือลูกค้า รวมทั้งลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้าก่อนรับสินค้า อีกทั้งมีการรับประกันสินค้ากับคุณภาพสินค้าทุกชนิด หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงสามารถส่งคืนสินค้าได้ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาและจัดส่งสินค้าให้ใหม่ทันที

2. บริษัทฯ มีการสร้างเครือข่ายธุรกิจในด้านสินค้าและบริการ โดยเลือกสรรสินค้ามาตรฐานที่ดีมีคุณภาพ และมีความหลากหลายเข้ามาจำหน่าย ทั้งสินค้าที่สั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศและสินค้าพิเศษที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย

3. บริษัทฯ มีการบริหารงานการให้บริการที่ตรงใจและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยมาตรฐานเดียวกัน และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด รวมถึงการให้บริการที่รวดเร็ว ทันเวลา มีความตื่นตัวและมีความพร้อมในการให้บริการอยู่ตลอดเวลา

4. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทุกกลุ่มแบบเท่าเทียมกันและให้ความสัมพันธ์ที่ดีด้วยความมีมิตรไมตรีต่อกันอย่างจริงใจ ให้ความช่วยเหลือแนะนำพร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

5. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในเรื่องของสินค้าและบริการเป็นอย่างดี มีการทำงานที่เป็นระบบ และทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถทำงานทดแทนตำแหน่งงานกันได้เป็นอย่างดี

6. การให้บริการจัดเตรียม คัดแยกสินค้าและจัดส่งสินค้าตาม Order ที่ลูกค้าต้องการ ไปยังจุดรับมอบสินค้าที่ลูกค้ากำหนด หรือไปยังสถานประกอบการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและตรงเวลา

ส่งผัก, บริการส่งผัก,บริการส่งผักพร้อมจัดส่ง,บริการรับจัดส่งผักสด ผลไม้ ถึงที่,รับส่งผัก,บริการรับส่งผักและผลไม้, จำหน่ายผักสดทั้งปลีกและส่ง,จำหน่ายผักสด, จำหน่ายอาหาร, ผักสด, ตลาดสดออนไลท์,ผัก,ส่งผักราคาย่อมเยาว์,มั่นใจในคุณภาพ,บริการส่งผัก,จัดผัก,ธุรกิจร้านอาหาร,ผักสด,รวดเร็ว,สุขภาพดี,ออร์แกนิค,สลัด,ปลอดสารพิษ

ผู้ให้การสนับสนุนบริษัทกินดี มีผัก จำกัด