• line ID : @kindeemeepak
 • kindeemeepak@gmail.com
 • 089-4502431

ขอรับบริการกับเรา

บริการรับส่งผัก,อาหารสด,เครื่องปรุุงทุกชนิด

การขอรับบริการกับ กินดีมีผัก KINDEEMEEPAK.COM.

 • ติดต่อบรัษัทฯ เพื่อสอบถามในรายละเอียดเบื้องต้น
 • ทำการนัดหมาย พูดคุยในรายละเอียด เงื่อนไขและการให้บริการ
 • พูดคุยรายละเอียด และแจ้งความประสงค์ที่จะให้บริษัทดำเนินการให้
 • ทำข้อตกลงการให้บริการ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยืนยันการตอบรับในบริการ
 • ระบุสินค้า เกรด และเวลา สถานที่ในการจัดส่งสินค้า
 • ทำการสั่งซื้อสินค้าโดยการโทรสั่ง หรือแฟกซ์ใบสั่งซื้อ หรือสั่งซื้อผ่านอีเมล์บริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำการสรุปยอดการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละวัน ที่มีการสั่งซื้อเข้ามา
 • บริษัทฯ จะจัดส่งใบแจ้งหนี้ตาม Due ที่ถึง กำหนดชำระ เพื่อแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบตาม ยอดที่มีการสั่งซื้อสินค้า
 • พร้อมกับโทรแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนวันครบกำหนดชำระหนึ่งวันทำการ
 • กรณีมีการชำระโดยการโอนเข้าบัญชี บริษัทก็จะทำการตรวจสอบยอดที่รับชำระจากลูกค้า แต่ละราย เพื่อทำการยืนยันยอดการรับ ชำระหนี้ (ลูกค้าจะต้องเก็บหลักฐานการโอนชำระหนี้ไว้เป็นหลักฐาน)
 • กรณีชำระเป็นเช็คหรือเงินสด ต้องการให้บริษัทฯ เข้าไปเก็บเช็ค ก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปรับเช็คตามวันครบกำหนดรับชำระ (ท่านสามารถขอเปิดเครดิตได้ ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน)
 • ส่งผัก, บริการส่งผัก,บริการส่งผักพร้อมจัดส่ง,บริการรับจัดส่งผักสด ผลไม้ ถึงที่,รับส่งผัก,บริการรับส่งผักและผลไม้, จำหน่ายผักสดทั้งปลีกและส่ง,จำหน่ายผักสด, จำหน่ายอาหาร, ผักสด, ตลาดสดออนไลท์,ผัก,ส่งผักราคาย่อมเยาว์,มั่นใจในคุณภาพ,บริการส่งผัก,จัดผัก,ธุรกิจร้านอาหาร,ผักสด,รวดเร็ว,สุขภาพดี,ออร์แกนิค,สลัด,ปลอดสารพิษ

  ผู้ให้การสนับสนุนบริษัทกินดี มีผัก จำกัด